ข่าว ทั่วไป

ยิ่งเงียบสงบ ยิ่งสุข

ที่จริง จิตใจเวลามีความปรารถนาต้องการกับ 
เวลาไม่มีความปรารถนาต้องการนั้นแตกต่างกันมาก 
จิตใจยามมีความโลภหรือความปรารถนาต้องการนั้น 
ไม่ได้มีความสุข มีแต่ความร้อนความตื่นเต้น 
กระวนกระวายขวนขวายเพื่อให้ได้สมปรารถนา 


จิตใจยามไม่มีความปรารถนาต้องการนั้น 
มีความสุขอย่างยิ่ง เห็นจะต้องเปรียบง่ายๆ คือ 
ในยามหลับกับในยามตื่น 
ยามหลับไม่มีความปรารถนาต้องการ 
ยามตื่นมีความปรารถนาต้องการทุกคนเหมือนกัน ไม่มียกเว้น 
ยามไหนเป็นยามสบายที่สุด ทุกคนตอบได้และคำตอบของทุกคนเหมือนกัน 


คนที่หลับแล้ว สงบแล้วจากความปรารถนาต้องการ 
ไม่ว่าจะหลับบนฟูกอันอ่อนนุ่มในคฤหาสน์ใหญ่โตมโหฬาร 
หรูหราเพียงใด หรือจะหลับอยู่บนดินทรายแข็งระคายเพียงไหน 
ย่อมเป็นสุข เพราะจิตใจพ้นจากอำนาจของความปรารถนา 
ต้องการที่เป็นเหตุแห่งความทุกข์ความร้อน 


แม้คิดเปรียบถึงความสุขและความไม่สุขของคนนอนหลับกับคนตื่นอยู่ 
กับความสุขและความไม่สุขของคนมีความปรารถนาต้องการรุนแรง 
ในใจคนมีความปรารถนาต้องการน้อยก็จะได้พบคำตอบที่ชัดเจน 
ที่น่าจะทำให้ตัดสินใจเลือกได้ว่า ควรพยายามทำใจตนเองให้มี 
ความปรารถนาต้องการน้อยหรือไม่ 

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายกหวย99 | Distributed By ที่ดินเชียงราย | Designed By หวย99

รูปภาพธีมโดย Bim. ขับเคลื่อนโดย Blogger.