ข่าว ทั่วไป

ราชเลขานุการในพระองค์ฯ มีหนังสือ ยกเลิกชื่อสกุลพระราชทาน “อัครพงศ์ปรีชา”

วันที่ 29 พ.ย. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กองกิจการในพระองค์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร สำนักงานราชเลขานุการในพระองค์ฯ พระที่นั่งอัมพรสถาน ได้มีหนังสือถึงปลัดกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 28 พ.ย. เรื่อง ยกเลิกชื่อสกุลพระราชทาน “อัครพงศ์ปรีชา” ความว่า 

ด้วยกองกิจการในพระองค์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ขอยกเลิกชื่อสกุลพระราชทาน “อัครพงศ์ปรีชา” โดยให้ผู้ที่ใช้ชื่อสกุลพระราชทานนี้ในปัจจุบันกลับไปใช้ชื่อสกุลเดิม 
และยังมีคำสั่งให้ 3 อัครพงศ์ปรีชา จ.ส.อ.สิทธิศักดิ์ ว่าที่ พ.ต. ณัฐพล นายณรงค์ ออกจากราชการ พร้อมปลดยศทหาร หลังพบทำผิดวินัยร้ายแรง ผิดกฎหมายบ้านเมือง

          เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2557 มีรายงานว่า คำสั่งหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ ที่ 657/2557 ได้สั่งถอดยศทหาร จ.ส.อ.สิทธิศักดิ์ อัครพงศ์ปรีช
า หมายเลขประจำตัว 1467600050 เสมียนกองบังคับการ สำนักงานฝ่ายเสนาธิการในพระองค์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ โดยมีคำสั่งให้ออกจากราชการ ไม่มีเบี้ยบำเหน็จบำนาญ คงเป็นนายทหารสิบกองหนุน ประเภท 1 ชั้นที่ 1 สังกัด จทบ.ก.ท. เนื่องจากกระทำผิดวินัยทหาร ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง ผิดกฎหมายบ้านเมือง

          นอกจากนี้ ยังมีคำสั่งหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ สั่งให้ปลดนายทหารสัญญาบัตรและถอดยศ คือ ว่าที่ พ.ต.ณัฐพล อัครพงศ์ปรีชา  หมายเลขประจำตัว 1462402079 ผู้ช่วยนายทหารธุรกิจการ กองบังคับการ สำนักงานฝ่ายเสนาธิการในพระองค์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์  โดยให้ออกจากราชการ ไม่มีบำเหน็จบำนาญ พ้นราชการทหารประเภทที่ 2 และถอดออกจากว่าที่ยศทหาร เนื่องจากกระทำผิดวินัยทหาร ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง ผิดกฎหมายบ้านเมือง

          และยังมีคำสั่งสำนักพระราชวัง ไล่ออก นายณรงค์ อัครพงศ์ปรีชา ข้าราชการพลเรือนในพระองค์ ตำแหน่งเจ้าพนักงานในพระองค์ ประเภททั่วไป ระดับอาวุโส เลขที่ตำแหน่ง 926 งานต่างประเทศ ฝ่ายราชเลขานุการ กองกิจการในพระองค์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร หลังแอบอ้างพระ นามาภิไธย สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เพื่อหาผลประโยชน์ส่วนตัน การกระทำดังกล่าวทำให้ไม่เป็นที่วางพระหฤทัย และเป็นความผิดวินัยฐานกระทำการอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วร้ายแรง อันเป็นความผิดตามมาตร 84 (4) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
ขอแสดงความนับถือ 
พลอากาศเอก สถิตย์พงษ์ สุขวิมล
ราชเลขานุการในพระองค์ฯ ปฎิบัติหน้าที่
ผู้อำนวยการกองกิจการในพระองค์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร

หวย99 | Distributed By ที่ดินเชียงราย | Designed By หวย99

รูปภาพธีมโดย Bim. ขับเคลื่อนโดย Blogger.