ข่าว ทั่วไป

ชาวสวนยางไม่รับข้อเสนอรัฐช่วยซื้อยางกิโลกรัมละ 60 บาท

ชาวสวนยางไม่ยอมรับข้อเสนอรัฐบาลที่จะรับซื้อ ยางกิโลกรัมละ 60 บาท ขณะที่เกษตรกรใน จ.ตรัง ยืนยันเคลื่อนไหวเรียกร้องรัฐบาลแก้ปัญหาราคายางพาราตกต่ำในวันนี้ (10 ธ.ค.)
หลังการหารือร่วมกันระหว่างนายอำนวย ปะติเส รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กับตัวแทนชาวสวนยางเมื่อวานนี้ (9 ธ.ค.2557) รัฐบาลยืนยันตามมติ ครม.คือเพิ่มราคายางให้ได้กิโลกรัมละ 60 บาท ก่อนปีใหม่ด้ วยการรับซื้อตามกลไกตลาด และไม่สามารถปรับราคาให้สูงขึ้นเป็นกิโลกรัมละ 80 บาท ตามข้อเรียกร้องได้

โดยใน 1-2 สัปดาห์ จะให้กรมวิชาการเกษตรหาทางระบายผลผลิตยางให้ได้มากที่สุดเพื่อผลักดันราคา ขณะที่ยังไม่ยอมรับข้อเสนอการออกพันธบัตรเพื่อชดเชยส่วนต่าง ให้ได้ราคายางกิโลกรัมละ 80 บาท

ขณะที่ นายสุนทร รักษ์รงค์ ตัวแทนกลุ่มที่เรียกตัวเองว่า แนวร่วมกู้ชีพชาวสวนยาง ระบุไม่ยอมรับมติของรัฐบาลที่ผลักดันราคายางเพียงกิโลกรัมละ 60 บาท เพราะต้นทุนจริงอยู่ที่ 65 บาท แต่จะไม่ขัดขวางการทำงานของรัฐบาล และยืนยันหากสิ้นปีนี้ถ้ายังไม่ได้ราคาตามที่เรียกร้องจะเดินทางเข้ากรุงเทพฯ อีกครั้ง

ขณะที่แกนนำเกษตรกรชาวสวนยาง จ.ตรัง ยืนยันว่าวันนี้ (10 ธ.ค.2557) เกษตรกรจากหลายอำเภอ และอาจมีเครือข่ายเกษตรกรชาวสวนยางรายย่อย 16 จังหวัดภาคใต้บางส่วน มาร่วมสมทบเคลื่อนไหวเรียกร้องรัฐบาลแก้ไขปัญหาราคายางตกต่ำ โดยยืนยันว่าไม่กระทำขัดต่อกฎอัยการศึก ทั้ง การปิดถนน และละเมิดสิทธิบุคคล 

"ประยุทธ์" ลั่นยางราคา 80 ต่อกิโล ทำไม่ได้ เผยหารือเอกชนรับซื้อในราคา 60 บาท สั่งเร่งจ่ายเงินช่วยเหลือ 1,000 บาทต่อไร่ พร้อมอนุมัติเงินกู้เอกชนและสหกรณ์รับซื้อยาง แจงออกพันธบัตรอยู่ระหว่างหารือ

หวย99 | Distributed By ที่ดินเชียงราย | Designed By หวย99

รูปภาพธีมโดย Bim. ขับเคลื่อนโดย Blogger.