ข่าว ทั่วไป

จงใจจะพูด จะทำ จะคิด นี่แหละคือกรรม

...กรรม... คือ กาลอะไรทุกอย่างที่คนทำอยู่ทุกเวลา 
ประกอบด้วยเจตนา คือ ความจงใจ 
ทุกคนจะทำอะไร จะพูดอะไร จะคิดอะไร 
ย่อมมีเจตนาคือ ความจงใจนำอยู่ก่อนเสมอ 
และในวันหนึ่งก็ต้องทำอย่างนั้นอย่างนี้ 
ต้องพูดอย่างนั้นอย่างนี้ 
ไปตามที่ตนเองจงใจจะพูด จะทำ จะคิด นี่แหละคือกรรม 
วันหนึ่ง ๆ จึงทำกรรมมากมายหลายอย่าง 
หลีกกรรมไม่พ้น พระพุทธศาสนาสอนเรื่องกรรม 

หลักใหญ่ก็มุ่งให้พิจารณาให้รู้จักปัจจุบันกรรมของตนนี้แหละ 
ว่า "อะไรดีอะไรชั่ว อะไรควรไม่ควร 
เพื่อที่จะได้เว้นกรรมที่ชั่วที่ไม่ควร เพื่อที่จะทำกรรมที่ดีที่ควร" 

:: สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช


หวย99 | Distributed By ที่ดินเชียงราย | Designed By หวย99

รูปภาพธีมโดย Bim. ขับเคลื่อนโดย Blogger.