ข่าว ทั่วไป

เมื่อจิตบริสุทธิ์แล้วไม่ต้องถามถึงนิพพาน

"...เมื่อจิตบริสุทธิ์แล้วไม่ต้องถามถึงนิพพาน 

เรารู้ประจักษ์ภายในจิตใจ 

พระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้ว 

พระองค์ไม่เคยถามหานิพพาน 

พระสงฆ์สาวกอรหันต์ท่านตรัสรู้ธรรมแล้ว 

ไม่ต้องถามหานิพพาน 

เพราะจิตนั้นเป็นนิพพานแล้ว..." 


:: หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน 


หวย99 | Distributed By ที่ดินเชียงราย | Designed By หวย99

รูปภาพธีมโดย Bim. ขับเคลื่อนโดย Blogger.