ข่าว ทั่วไป

บารมีของบุคคลย่อมไม่เท่ากัน : หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ

                                                หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ
                                                 วัดอรัญญบรรพต
                                         ต.บ้านหม้อ อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย

พึงพากันตั้งใจเวลานี้เรามาประชุม
พร้อมเพรียงกันในศาลาการเปรียญนี้
ความมุ่งหมายก็เพื่อจะฝึกกายฝึกใจนี้
ให้ตรงตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า
ทั้งนี้ก็เพราะว่า เราทุกคนยังมีกิเลสตัณหาครอบงำอยู่
ไม่สามารถที่จะรู้ได้ว่า ประพฤติอย่างไรจึงเป็นธรรม
ประพฤติอย่างไรไม่เป็นธรรม
ทำอย่างไรจึงจะพ้นจากทุกข์ได้
อย่างนี้นี่..เรายังไม่รู้เรายังไม่รู้ทางออกจากทุกข์
ดังนั้นเราจึงต้องมาฝึก กาย วาจา ใจ นี่
ให้ตรงตามคำสอนของพระพุทธเจ้า
เพราะคำสอนของพระพุทธเจ้านี่
เป็น "นิยานิกธรรม" *
นำผู้ปฏฺิบัติตามให้พ้นจากทุกข์ภัยไปได้จริงๆ
คนเราเกิดมาในโลกนี้ ผู้ใดรู้จักทุกข์
ผู้นั้นล่ะชื่อว่าเป็นผู้มีบารมีแก่กล้าพอสมควร
ผู้ใดยังไม่รู้จักชีวิตนี้ประกอบไปด้วยทุกข์
ไม่คิดอยากจะหาทางพ้นจากทุกข์อันนี้
ผู้นั้นชื่อว่า บุญบารมียังน้อยอยู่
บุญบารมียังไม่แก่พอ


เป็นอันว่า ชีวิตของคนเรานี่นะ
มันมี "บุญ" และ "บาป" เป็นเครื่องบันดาลให้เป็นไป
ถ้าผู้ใดสะสมบาปไว้มากในใจ
บาปมันก็บันดาลให้อยากทำแต่ความชั่วนั่นแหล่ะ
ถ้าผู้ใดสั่งสมบุญไว้ในใจมากอย่างนี้
บุญก็บันดาลอยากจะให้ทำแต่บุญ
ทำแต่ความดีให้สูงขึ้นไปโดยลำดับ

บุญเก่ามันหนุนให้สร้างบุญใหม่
ผู้ใดมีบุญมากขึ้นไปก็เป็นปัจจัย
ให้เบื่อหน่ายความเป็นอยู่ในโลกนี้
เห็นว่า โลกนี้เต็มไปด้วยภัยพิบัติอันตราย
เต็มไปด้วยสิ่งที่ยั่วยวนชวนให้หลงให้เมา
ชวนให้จมอยู่ในทุกข์นี้


ไอ้เรื่องอย่างนี้มันขึ้นอยู่กับ"บุญบารมี"ของบุคคล
ไม่ใช่ว่ามันเป็นได้เองโดยที่คนเรานั้นไม่ได้สั่งสมบุญบารมีมา
ถ้าหากว่าอย่างนั้นนี่ ทุกคนมันก็จะต้องเป็นเหมือนกันหมด
จะไม่เป็นอย่างว่านั้น


นี่บางคนก็สนใจธรรมะมาก
บางคนก็สนใจธรรมะหรือว่าสนใจในการบุญกุศลน้อย
บางคนก็แทบจะไม่สนใจเสียเลย นี่มันมีอยู่ในโลกอันนี้
ที่เป็นอย่างนี้ก็เพราะอย่างว่ามาแล้วนั่นล่ะ
คนเรานั่นมีจิตคิดบำเพ็ญบุญกุศลนั้นไม่ทันกัน
บางคนก็คิดสั่งสมบุญกุศลมาแต่นานแล้วก็มี
บางคนก็เพิ่งเริ่มมีศรัทธาสั่งสมบุญกุศลมาไม่กี่ชาตินี้ก็มี
แบบนี้แหละแบบที่ท่านกล่าวว่า "น้ำไหลไม่ทันกัน"


ดังนั้นเราจะไปคอยให้คนหลายๆจำนวนมากมาสนใจในศีลธรรม
แล้วเราจึงจะสนใจแบบนี้มันเป็นไปไม่ได้
เพราะว่า "วุฒิ" ของแต่ละบุคคลนั้นยิ่งหย่อนกว่ากัน ไม่เหมือนกัน
อุปมาเหมือนอย่างลูกนก ซึ่งแม่นกมันกกให้เกิดขึ้นมา
ตัวไหนมันเกิดก่อน ตัวนั้นปีกมันก็แข็ง
ขามันก็แข็ง จงอยปากมันก็แข็ง
แล้วมันก็สามารถบินไปก่อนตัวที่เกิดทีหลัง
ตัวเกิดทีหลัง ก็ไปทีหลัง อันนี้ฉันใดก็อย่างนั้นแหล่ะ
ท่านผู้ใดเป็นผู้สร้างบุญบารมีมาเต็มแล้ว
ท่านก็ดับขันธ์เข้าสู่พระนิพพานไปก่อนแล้ว
ก็ไม่ต้องมาวกเวียนเกิดแก่เจ็บตายอยู่ในโลกนี้อีก


ผู้ใดยังสั่งสมบุญบารมียังไม่เต็ม
ผู้นั้นก็ท่องเที่ยวอยู่ในสังสารนี้ต่อไป
เทียวสร้างบุญบารมีสำหรับผู้ที่ "ตั้งใจ" ได้แล้วนะ
ผู้ใดที่ยังตั้งใจไม่ได้ก็ไม่คิดจะเกิดมาสร้างบารมี
เกิดมาหาความสนุกสนานไปชั่วคราว
ดังที่เราเห็นกันอยู่ดาษดื่น
หวย99 | Distributed By ที่ดินเชียงราย | Designed By หวย99

รูปภาพธีมโดย Bim. ขับเคลื่อนโดย Blogger.