ข่าว ทั่วไป

"เลือกให้ดีเถิด" (สมเด็จพระญาณสังวรฯ)

"เลือกให้ดีเถิด" (สมเด็จพระญาณสังวรฯ)

 "เลือกให้ดีเถิด"

" .. กลัวความเกิดเถิด อย่ากลัวความตายเลย
เพียงหายใจออกแล้วไม่หายใจเข้าก็ตายได้สบาย ๆ แล้ว
แต่สิ้นลมแล้วไปปรากฏขึ้นที่ไหนในสภาพอย่างไร นั่นสิควรกลัว ควรกลัวที่สุด

เพราะเมื่อถึงเวลานั้น จะแก้ไขอะไรไม่ได้แล้ว ที่ว่าเลือกเกิดไม่ได้
ก็มิใช่หมายความถึง ชาติหน้าเลือกเกิดใหม่ไม่ได้

ที่เกิดแล้ว จริงที่ว่าเลือกเกิดไม่ได้ ก็เกิดแล้วจะไปเลือกอะไรได้อีก
เหมือนกินยาพิษเข้าไปตายแล้ว จะไปเลือกกินน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์ได้อย่างไร

แต่ชาติหน้าเลือกได้ทุกคนว่า ต้องการรเกิดเป็นอะไร เกิดที่ไหน สวยงาม มั่งมี
สูงส่ง หรือน่าเกลียดน่าชัง ลำบากยากจน ต่ำต้อยด้วยยชาติตระกูล ฯลฯ

เหล่านี้เลือกได้สำหรับการเกิดชาติต่อไป
จงตั้งใจเลือกให้ดีได้เป็นไปดังปรารถนาให้ได้เถิด .. "

สมเด็จพระญาณสังวร
สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

หวย99 | Distributed By ที่ดินเชียงราย | Designed By หวย99

รูปภาพธีมโดย Bim. ขับเคลื่อนโดย Blogger.