ข่าว ทั่วไป

สนช.หักปู รุมถาม35ข้อ ไม่ให้ตอบ ตัวแทนเอาคืน อัดคลิปแจงยิบ แพร่โลกออนไลน์ (คลิป)


เมื่อวันที่ 16 มกราคม ที่รัฐสภา นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) นัดประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เพื่อพิจารณาดำเนินการถอดถอน น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายกฯออกจากตำแหน่ง กรณีปล่อยปละละเลยไม่ยับยั้งความเสียหายโครงการจำนำข้าว โดยกรรมาธิการ (กมธ.) ซักถาม จะซักถามคู่กรณีทั้ง 2 ฝ่าย คือตัวแทนคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ผู้กล่าวหา และ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ผู้ถูกกล่าวหา

ทั้งนี้ กมธ.ซักถามคัดเลือกคำถามที่ซ้ำซ้อนและสรุปเหลือคำถามที่จะถาม ป.ป.ช. 14 ข้อ จาก 23 ข้อ และถาม น.ส.ยิ่งลักษณ์ เหลือ 35 คำถาม จากที่ส่งมา 60 คำถาม

เมื่อเข้าสู่วาระการพิจารณาดำเนินการถอดถอน น.ส.ยิ่งลักษณ์ โดยนายพรเพชรเชิญคู่กรณีทั้งสองฝ่ายเข้าห้องประชุม โดย ป.ป.ช.มีนายวิชา มหาคุณ กรรมการ ป.ป.ช.เป็นตัวแทน ส่วน น.ส.ยิ่งลักษณ์ ส่งทีมทนายความ และอดีตรัฐมนตรี 9 คน เป็นตัวแทนตอบคำถาม อาทิ นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง อดีตรองนายกฯและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง นายนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล อดีตรองนายกฯและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ นายยรรยง พวงราช อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ นายทนุศักดิ์ เล็กอุทัย อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง และนายวราเทพ รัตนากร อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และรัฐมนตรีประจำสำนักนายก รัฐมนตรี

จากนั้นเวลา 14.30 น. นายสุรชัย ประธานที่ประชุม ได้เรียกประชุม และสรุปผลการหารือระหว่างผู้แทนคดีของ น.ส. ยิ่งลักษณ์ กับ กมธ.ซักถามว่า ผู้แทนคดีของ น.ส.ยิ่งลักษณ์ เห็นชอบให้ซักถามต่อไปตามมติของ กมธ.ซักถาม 35 ข้อ โดยไม่ให้ผู้แทน น.ส.ยิ่งลักษณ์ชี้แจงแทน

ล่าสุด กลุ่มผู้แทนที่เข้าชี้แจงแทน นางสาวยิ่งลักษณ์ แต่ไม่ได้รับอนุญาตจากที่ประชุมให้ตอบข้อซักถาม ได้เผยแพร่คลิป วิดิโอ ผ่านทาง youtube เพื่อตอบข้อซักถามดังกล่าวเผยแพร่ให้กับประชาชนได้รับทราบ

ตอบคำถาม 35 ที่ถูก สนช. ตัดสิทธิ์ชี้แจง ประเด็นการทุจริต
โดย นายนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล อดีตรองนายกรัฐมนตรี/ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์

หวย99 | Distributed By ที่ดินเชียงราย | Designed By หวย99

รูปภาพธีมโดย Bim. ขับเคลื่อนโดย Blogger.