ข่าว ทั่วไป

แถลงการณ์สำนักพระราชวัง ฉบับที่ ๑๑

แถลงการณ์สำนักพระราชวังฉบับที่ 11 แพทย์กราบบังคมทูลขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้งดพระราชกิจ

 แถลงการณ์สำนักพระราชวัง
เรื่อง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯ มาประทับ ณ โรงพยาบาลศิริราช

 ฉบับที่ ๑๑

         ตาม ที่หมายกำหนดการการพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา ในวันศุกร์ที่ ๕ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗ ว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จะเสด็จออกมหาสมาคม ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย ในพระบรมมหาราชวัง เพื่อพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้พระบรมวงศานุวงศ์ ข้าราชการ และประชาชน ถวายพระพรชัยมงคล นั้น คณะแพทย์ผู้ถวายการรักษาได้รายงานว่า คณะแพทย์ฯ ได้ถวายตรวจพระวรกาย เมื่อเย็นวันพฤหัสบดีที่ ๔ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗ มีความเห็นว่า ยังไม่ทรงพร้อมที่จะเสด็จออก จึงได้กราบบังคมทูลขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้งดพระราชกิจไว้ก่อน

 จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน
 สำนักพระราชวัง
 ๕ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗

หวย99 | Distributed By ที่ดินเชียงราย | Designed By หวย99

รูปภาพธีมโดย Bim. ขับเคลื่อนโดย Blogger.