ข่าว ทั่วไป

กรรมดีและกรรมชั่ว (หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี )

เราเกิดมาอยู่ในโลกนี้ ต้องมีกรรมทั้งสองอย่าง คือ กรรมดีและกรรมชั่ว 

กรรมดี ย่อมเป็นผลให้เราเกิดความสุขกาย สบายจิต 
กรรมชั่วย่อมเป็นผลให้เรามีความทุกข์กายทุกข์ใจ 

เหตุนั้น แล้วแต่เราจะตัดสินใจของตัวเองว่า 

เราจะทำกรรมดี หรือ ทำกรรมชั่ว 
ความเห็นของบุคคลผู้นับถือพระพุทธศาสนามีประจำใจอย่างนี้ทุกๆ คน 


หวย99 | Distributed By ที่ดินเชียงราย | Designed By หวย99

รูปภาพธีมโดย Bim. ขับเคลื่อนโดย Blogger.