ข่าว ทั่วไป

สนช. รับหลักการวาระแรก กฎหมายใหม่เก็บภาษีนักแสดง-อาชีพอิสระ

สนช. รับหลักการวาระแรก กฎหมายใหม่เก็บภาษี นักแสดง-อาชีพอิสระ คลังคาดช่วยให้รัฐเก็บภาษีได้มากขึ้น ปีละ 9 พันล้านบาท

          วันที่ 21 พฤศจิกายน 2557 ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ลงมติรับหลักการในร่าง พ.ร.บ. แก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากรในวาระแรก ด้วยคะแนน 167 ต่อ 2 คะแนน และมอบหมายให้คณะกรรมาธิการการเศรษฐกิจการเงินและการคลัง ของ สนช.ไปพิจารณาต่อไป โดยร่าง พ.ร.บ.ฉบับนี้มีสาระสำคัญ คือการยกเลิกข้อยกเว้นการเสียภาษีเงินได้ของเงินส่วนแบ่งของกำไรจากห้างหุ้น ส่วนสามัญ หรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล มารวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้ ซึ่งกฎหมายนี้จะเข้ามาอุดช่องโหว่ที่ประชาชนทำอาชีพอิสระ เช่น นักแสดง นักจัดการรายการ แพทย์ ทนายความมักจะจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนสามัญและคณะบุคคล เพื่อกระจายรายได้ให้ฐานภาษีต่ำลง

          รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังยังยกตัวอย่างว่า บุคคลธรรมดามีรายได้ปีละ 10 ล้านบาท ต้องเสียภาษีร้อยละ 35 แต่บุคคลดังกล่าวไปจดทะเบียนตั้งห้างหุ้นส่วนฯ และตั้งคณะบุคคลขึ้นมา 10 คณะ กระจายรายได้ตัวเองไปคณะฯ ละ 1 ล้านบาท ทำให้เมื่อคำนวณภาษีทั้งหมด เสียประมาณคณะละร้อยละ 10 และ 15 เท่านั้น แทนที่จะเสียปีละร้อยละ 35 ทำให้เงินที่ควรจะเสียภาษีตามความเป็นจริง เหลือเข้ากระเป๋าจำนวนมาก และหากกฎหมายดังกล่าวมีผลบังคับใช้ในปีนี้ จะทำให้รัฐบาลจัดเก็บภาษีตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม-31 ธันวาคม 2558 ได้ทันที และทำให้รัฐบาลจัดเก็บภาษีได้เพิ่มขึ้นปีละ 9,000 ล้านบาท

          ด้าน นายสมชาย แสวงการ สนช. กล่าวว่า จะผลักดันกฎหมายดังกล่าวให้เสร็จสิ้นในปีนี้ และมีผลในการจัดเก็บภาษีในปี 2558
ทีมา kapook 
 

หวย99 | Distributed By ที่ดินเชียงราย | Designed By หวย99

รูปภาพธีมโดย Bim. ขับเคลื่อนโดย Blogger.