ข่าว ทั่วไป

"ความซับซ้อนของกรรม" (สมเด็จพระญาณสังวรฯ)

"ความซับซ้อนของกรรม" 

"แตกต่างจากความซับซ้อนของตัวหนังสือ ตรงที่ตัวหนังสือเมื่อเขียนทับกันมาก ๆ  ย่อมไม่มีทางรู้ว่าเขียนเรื่องดี หรือเขียนเรื่องไม่ดีอย่างไร  แต่กรรมนั้น แม้ทำซับซ้อนมากเพียงไร หรือทำกรรมไม่ดีไว้มากน้อยเพียงใด โดยผลที่ปรากฏขึ้นของกรรมนั้นเอง เป็นเครื่องช่วยแสดงให้เห็น" 

สมเด็จพระญาณสังวร 
สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

หวย99 | Distributed By ที่ดินเชียงราย | Designed By หวย99

รูปภาพธีมโดย Bim. ขับเคลื่อนโดย Blogger.