ข่าว ทั่วไป

บุญไม่เคยสร้าง ใครที่ไหนจะช่วย

"บุญเราไม่เคยสร้าง ใครที่ไหนจะมาช่วยเจ้า" 

"ลูกเอ๋ย ก่อนจะเที่ยวไปขอบารมืหลวงพ่อองค์ใด 
เจ้าจะต้องมีทุนของตัวเอง คือ บารมีของตนลงทุนไปก่อน เมื่อบารมี 
ของ เจ้าไม่พอ จึงค่อยยืมบารมีคนอื่นมาช่วย มิฉะนั้นเจ้าจะเอาตัวเองไม่รอด เพราะหนี้สินในบุญบารมีที่เที่ยวไปขอยืม มาจนพ้นตัว เมื่อทำบุญทำกุศลได้บารมีมาก็ต้องเอาไปผ่อนใช้หนี้เขาจนหมด ไม่มี อะไรเหลือติดตัว แล้วเจ้าจะมี 
อะไรไว้ภพหน้า หมั่นสร้าง บารมีไว้ แล้วฟ้าดินจะช่วยเอง 
จงจำไว้นะ เมื่อยังไม่ถึงเวลา เทพเจ้าองค์ใดจะคิดช่วย เจ้าไม่ได้ ครั้นถึงเวลา ทั่วฟ้าจบดินก็ต้านเจ้าไม่อยู่ จงอย่าไปเร่งเทวดาฟ้าดิน เมื่อบุญเราไม่เคยสร้างไว้เลยจะมี ใครที่ไหนมาช่วยเจ้า

นี่คือคำเทศนาของเจ้าประคุณ 
สมเด็จพระพุฒาจารย์ 
(โต พรหมรังสี) 
ที่ได้โปรดชี้ธรรมไว้ในนิมิต หลังจากที่ท่านล่วงลับไปแล้ว เมื่อ ๑๐๐ กว่าปี อันเป็นปฐม เหตุที่ต้องสร้างความดี อย่างไม่มีที่สิ้นสุด

หวย99 | Distributed By ที่ดินเชียงราย | Designed By หวย99

รูปภาพธีมโดย Bim. ขับเคลื่อนโดย Blogger.