ข่าว ทั่วไป

“ บุญ ” แท้จริง คืออะไร ?????บุญ

ธรรมะสบายดี ตอนนี้ ขอนึกถึง คำว่า “ บุญ ” นับตั้งแต่เกิดมา เราก็จะได้ยินคำพูด ที่เกิดขึ้นมาในโลก ว่า “ บุญ ” หรือ เราพูดขึ้นมาเอง ว่า “ บุญ ” และเราก็จะได้ยิน ได้พูด หรือ ได้พบเห็น คำว่า “ บุญ ” คู่กับคำอีกหลายต่อหลายคำมากมาย อาทิ ทำบุญ บุญกุศล ผลบุญ งานบุญ ได้บุญ บอกบุญ แสวบุญ ใจบุญ กองบุญ บำเพ็ญบุญ ทำบุญทำทาน ตามบุญตามกรรม สิ้นบุญ เดชะบุญ บุญวาสนา หมดบุญ บุญธรรมกรรมแต่ง บุญพาวาสนาส่ง บุญญาธิการ บุญบารมี ส่วนบุญส่วนกุศล บุญคุณ บุญเก่า บุญช่วย บาปบุญ บุญหนักศักดิ์ใหญ่ บุญญานุภาพ คู่บุญบารมี เจ้าบุญนายคุณ เนื้อนาบุญ นักบุญ และ อื่นๆ อีกมากมาย ใครนึกออก ขอให้ส่งเข้ามาในช่องความคิดเห็นด้านล่าง เผื่อจะได้คำว่า “ บุญ ” กันอีก.. = )

ผู้เขียนจึงเกิดความสงสัย ว่า แล้วคำว่า “ บุญ ” แท้จริง คืออะไร ?????

ผู้เขียนไปเปิด พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔ พิมพ์ครั้งที่ ๒ ระบุ คำว่า “ บุญ ” ไว้ว่า เป็นคำนาม แปลว่า ความสุข ความดี คุณงามความดี ช่วยเหลือเกื้อกูลผู้อื่น และก็ไปพบในเว็บthaigoodview ระบุว่า “บุญ” โดยทั่วไปหมายถึง การกระทำความดี

ผู้เขียน ก็ไปค้นต่ออีกหน่อย แล้วก็พบว่า
คำว่า “บุญ” มาจากภาษาบาลี คือ “ ปุญญะ ” แปลว่า เครื่องชำระจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์ จึงทำให้ผู้เขียนเข้าใจได้ว่า คำว่า “เครื่อง” ก็ อาจจะหมายถึงอะไรก็ได้ที่สามารถเข้าไปถึงข้างในจิตใจ ที่ทำให้จิตใจสะอาดบริสุทธิ์ แล้วเครื่องชำระจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์ อาจถูกเข้าใจแบบง่ายๆ ได้ เช่น การไปเที่ยว สูดอากาศบริสุทธิ์ เป็น “เครื่อง” แล้วผลที่ได้ คือ ร่างกายสดชื่น จิตใจแจ่มใส แล้วสิ่งนี้ก็อาจจัดได้ว่า “ บุญ ”

แต่ในความหมายของคำว่า “บุญ” จะไม่เป็นเพียงทำให้ร่างกายสดชื่นนะซิ แต่ “ บุญ ” ในความหมายตามพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้บวก ความดี คุณงามความดี เข้าไปด้วย

ในทางพุทธะ ซึ่ง พุทธะ หมายถึง ผู้รู้ ร่างกายสดชื่น จิตใจแจ่มใส เป็น เหตุ และ ผล ที่เกี่ยวเนื่องกับคำว่าบุญ ที่มิอาจปฏิเสธได้ และหากจิตใจที่แจ่มใส มีความต่อเนื่องต่อไป ก็อาจจะก้าวไปสู่ แห่งคำว่า “ บุญ ” ได้ เพราะ จิตใจที่แจ่มใส จะนำไปสู่การสร้างสิ่งที่ดีงาม ต่อไป
ที่นี่....เรามารู้จักกับคำว่า “ บุญ ” จาก พระนักปฏิบัติ กัน

ท่านพุทธทาสภิกขุ กล่าว่า “ บุญ ”
มีความหมายว่า ทำให้ฟู หรือ พองขึ้น บวมขึ้น นูนขึ้น
บุญ เป็นสิ่งที่ทำให้ฟูใจ พอใจ ชอบใจ

จากคำกล่าวนี้ของท่าน เห็นทีคงต้องรู้สึกด้วยตัวเอง = )

นอกจากนี้ ผู้เขียนขอพูดถึง“ บุญ ” จาก หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ พระ เถระผู้ใหญ่ อายุ 91 ปีแล้วในปี พ.ศ. 2557 นี้ พระผู้ที่พุทธศาสนิกชนเคารพเลื่อมใสศรัทธามาก จนบางคนกล่าวขานท่านว่า เป็นนักบุญแห่งที่ราบสูง หลวงพ่อคูณ ให้ยึดมั่นและให้เชื่อว่า บาปมีจริง บุญมีจริง ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว ให้ปฏิบัติตามศีล ๕ อันเป็น รากเหง้าของศีล เท่านี้ก็นับว่าเป็นมนุษย์สุดประเสริฐแล้ว

หลวงพ่อให้ข้อคิดเกี่ยวกับการทำ“ บุญ ” ว่า การ ทำบุญ อย่าไปกลัวบุญ อย่าไปอายบุญ ต้องไปแข่งกับเขา ทำเหมือนกับการสร้างพระประธานเอาไว้ในโบสถ์ สร้างได้แค่องค์เดียว ต้องแย่งกันจอง เหมือนกฐินที่จะนำไปทอดวัดที่มีชื่อเสียง ถ้าไม่จองกันไว้ก่อน มีเงินล้นฟ้าเท่าไรก็ทอดไม่ได้ ฉันใด..ก็ฉันนั้น..


หวย99 | Distributed By ที่ดินเชียงราย | Designed By หวย99

รูปภาพธีมโดย Bim. ขับเคลื่อนโดย Blogger.