ข่าว ทั่วไป

"สนช."งามหน้า ตั้งสภาเมีย-ลูก ขนมาเพียบ กินเงินเดือนรัฐ เผย!!!รายชื่อแล้ว?

"สนช."งามหน้า ตั้งสภาเมีย-ลูก ขนมาเพียบ กินเงินเดือนรัฐ เผย!!!รายชื่อแล้ว?

สำนักข่าวอิศรา” เผยการตั้งสมาชิกสภานิติบัญญัติ(สนช.) โดยพบว่า สนช.จำนวนกว่าครึ่งร้อยแต่งตั้งเมีย ลูก และเครือญาติเข้ามาช่วยงาน เงินเดือน 15,000-24,000 บาท ส่งผลให้เกิดการวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างกว้างขวาง

วันนี้(28ก. พ.58)ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์ “สำนักข่าวอิศรา” เผยแพร่ข่าวชิ้นสำคัญที่น่าสนใจโดยอ้างถึงการตรวจสอบคำสั่งตั้งผู้เชี่ยวชาญ ผู้ปฏิบัติงานของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เมื่อวันที่ 31 กรกฏาคม 2557 ที่ผ่านมา นับแต่มีการตั้งสมาชิกสภานิติบัญญัติ(สนช.) โดยพบว่า สนช.จำนวนกว่าครึ่งร้อยแต่งตั้งเมีย ลูก และเครือญาติเข้ามาช่วยงาน เงินเดือน 15,000-24,000 บาท ส่งผลให้เกิดการวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างกว้างขวาง

เปิดรายชื่อสนช.ตั้งลูก-เมีย-ญาติ

ทั้ง นี้จากการตรวจสอบของสำนักข่าวอิศราพบว่า สนช.ที่แต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญประจำตัว”รับเงินเดือน 24,000 บาท ประกอบด้ว ยพล.อ.ท.จอม รุ่งสว่าง แต่งตั้งภรรยาคือนาวาอากาศโทหญิง กรนันท์ รุ่งสว่าง, พล.ต.จารึก อารีราชการัณย์ แต่งตั้งบุตรนาง พรจรัส อารีราชการัณย์ ,พล.อ.อ.ชนัท รัตนอุบล แต่งตั้งภรรยา รศ.อาชัญญา รัตนอุบล ,พล.ท.ชาญชัย ภู่ทอง แต่งตั้งพี่ชาย พล.ร.ท.ชัยวัฒน์ ภู่ทอง,พล.อ.อ.ณรงค์ศักดิ์ สังขพงศ์ แต่งตั้งพี่ชาย พล.ต.ต.สุรสิทธิ์ สังขพงศ์ ,นายธำรง ทัศนาญชลี แต่งตั้ง บุตร นางกมลธรณ์ ทัศนาญชลี ศรีสถิต ,พล.อ.ธีระวัฒน์ บุณยะประดับ แต่งตั้ง น้องชาย นายสิริพงษ์ บุณยะประดับ ,รศ.ประดิษฐ์ วรรณรัตน์ แต่งตั้ง น้องชาย นายสวัสดิ์ วรรณรัตน์

นาย ประมุท สูตะบุตร แต่งตั้งบุตร นางรัชดา สูตะบุตร ชเตงเงอร์ ,พล.อ.สกนธ์ สัจจานิตย์ แต่งตั้งบุตร นายนิรุธ สัจจานิตย์ ,พล.อ.สมเจตน์ บุญถนอม แต่งตั้งบุตร นายจิรภัทร บุญถนอม ,พล.ท.สุชาติ หนองบัว แต่งตั้งพี่ชาย พ.ต.ท.ปรีดา หนองบัว ,พล.อ.องอาจ พงษ์ศักดิ์ แต่งตั้งเครือญาติ นายวิศิษฏ์ พงษ์ศักดิ์ นายนิพนธ์ นราพิทักษ์กุล แต่งตั้ง ภรรยา นางมารีแย นราพิทักษ์กุล ,พล.อ.อ.บุญยฤทธิ์ เกิดสุข แต่งตั้งบุตร นายโชติเดช เกิดสุข ,คุณหญิงทรงสุดา ยอดมณี แต่งตั้งบุตร นายสุวงศ์ ยอดมณี , พล.อ.วินัย สร้างสุขดี แต่งตั้ง ภรรยา นางเกษรา สร้างสุขดี,พล.ร.อ.ธราธร ขจิตสุวรรณ แต่งตั้ง ภรรยา พล.ร.ต.หญิง พวงพลอย ขจิตสุวรรณ

ตั้งเครือญาติรับเงินเดือน2หมื่น

ส่วนสนช.ที่แต่งตั้ง”ผู้ชำนาญการประจำตัว”รับเงินเดือน 20,000บาท ประกอบด้วย

นาย นิพนธ์ นราพิทักษ์กุล แต่งตั้งบุตร นายนภัสรพี นราพิทักษ์กุล ,ศ.สม จาตุศรีพิทักษ์ แต่งตั้งบุตร ชาย นายณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์ ,พล.อ.อ.ชาลี จันทร์เรือง แต่งตั้งภรรยา นางเดือนเพ็ญ จันทร์เรือง,นายแถมสิน รัตนพันธุ์ แต่งตั้งบุตรชาย นายสิน รัตนพันธุ์ ,นายปรีชา บัววิรัตน์เลิศ แต่งตั้งเครือญาติ น.ส.วัจนารัตน์ บัววิรัตน์เลิศ ,นายมหรรณพ เดชวิทักษ์ แต่งตั้งบุตรชาย นายณัฐพล เดชวิทักษ์ ,พล.อ.ยุทธศิลป์ โดยชื่นงาม แต่งตั้งบุตร นายวรพชร โดยชื่นงาม

พล.ร.อ. ธราธร ขจิตสุวรรณ แต่งตั้ง ภรรยา พล.ร.ต.หญิง พวงพลอย ขจิตสุวรรณ ,พล.อ.สิงห์ศึก สิงห์ไพร แต่งตั้งบุตร ร้อยโทบดินทร์ สิงห์ไพร,พล.ร.อ.ชุมนุม อาจวงษ์ แต่งตั้งบุตร น.ส.สุลัยพักตร์ อาจวงษ์ ,พล.อ.อุดมชัย ธรรมสาโรรัชต์ แต่งตั้งภรรยา นางวีนัส ธรรมสาโรรัชต์ ,พล.ร.อ.ธราธร ขจิตสุวรรณ แต่งตั้งบุตร เรือตรีหญิง อนพัทย์ ขจิตสุวรรณ

อดีตทหารเรือ แต่งตั้งทั้ง’เมีย-ลูก’

สน ช.ที่แต่งตั้ง ผู้ช่วยประจำตัว รับเงินเดือน15,000 บาท ประกอบด้วย พล.ต.กลชัย สุวรรณบูรณ์ อดีต สว.ชุมพร แต่งตั้ง บุตรชาย นายก้องภพ สุวรรณบูรณ์ ศึกษาอยู่ ม.รามคำแหง,นายเจตน์ ศิรธรานนท์ แต่งตั้ง บุตรสาว น.ส.นันทนัช ศิรธรานนท์ ,พล.อ.อ.ชนะ อยู่สถาพร แต่งตั้งภรรยา นางขวัญตา อยู่สถาพร,พล.ต.ชัยยุทธ พร้อมสุข แต่งตั้งบุตรสาว น.ส.ธาริดา พร้อมสุข ,พล.ร.อ.ชุมนุม อาจวงษ์ แต่งตั้งบุตรสาว น.ส.ภิญญาพัชญ์ อาจวงษ์ , นายชูเกียรติ รัตนชัยชาญ แต่งตั้ง บุตร นายสุกฤษดิ์ รัตนชัยชาญ อายุ 22 ปี ,พล.อ.อ.ณรงค์ศักดิ์ สังขพงศ์ แต่งตั้ง บุตร นายสรรพงศ์ สังขพงศ์ ,นายตวง อันทะไชย แต่งตั้งบุตร นายปิยะณัฐ อันทะไชย ,พล.อ.ไตรรัตน์ รังคะรัตน แต่งตั้งบุตร นายตรีณรงค์ รังคะรัตน,พล.อ.ท.ถาวร มณีพฤกษ์ แต่งตั้งบุตร น.ส.ภัทรศยา มณีพฤกษ์ ,พล.อ.ทรงกิตติ จักกาบาตร์ อดีตผู้บัญชาการทหารสูงสุด (ผบ.สส.) แต่งตั้งบุตร น.ส.รวิตา จักกาบาตร์ ,พล.อ.อ.ธงชัย แฉล้มเขตร แต่งตั้ง บุตร น.ส.ศศิธร แฉล้มเขตร

พล.ร.ท. ธราธร ขจิตสุวรรณ แต่งตั้ง ภรรยา พล.ร.ต.หญิง พวงพลอย ขจิตสุวรรณ ,พล.ท.ธารไชยยันต์ ศรีสุวรรณ แต่งตั้งเครือญาติ นาวาเอกหญิง พงศ์พรพร ศรีสุวรรณ ,นายนิพนธ์ นราพิทักษ์กุล แต่งตั้ง บุตรสาว น.ส.นิอาอีดา นราพิทักษ์กุล ,นางนิพัทธา อมรรัตนเมธา อดีต สว.ปทุมธานี แต่งตั้งบุตรชาย นายยสพล อมรรัตนเมธา,พล.ต.ท.บุญเรือง ผลพานิชย์ แต่งตั้งเครือญาติ นายอรรณพ ผลพานิชย์

‘น้องมัดหมี่’ถูกแต่งตั้ง ผช.สนช.

พล.อ.อ. ไพศาล สีตบุตร พี่ชาย พล.อ.อุดมเดช สีตบุตร แต่งตั้ง นางสุพร สีตบุตร (ภรรยา) ,พล.อ.ไพโรจน์ พานิชสมัย อดีตรองผู้บัญชาการทหารสูงสุด แต่งตั้งบุตรสาว น.ส.พิมดาว พานิชสมัย หรือ น้องมัดหมี่ นางเอกละคร ,พล.อ.เลิศฤทธิ์ เวชสวรรค์ แต่งตั้ง น้องชาย นายกิตติพงศ์ เวชสวรรค์ ,พล.ต.ท.วิบูลย์ บางท่าไม้ แต่งตั้งบุตร นายบวรวิชญ์ บางท่าไม้ ,นายศรีศักดิ์ ว่องส่งสาร แต่งตั้งบุตร นายระวิ ว่องส่งสาร,พล.ร.อ.ศิษฐวัชร วงษ์สุวรรณ น้องชาย พล.อ.ประวิทย์ วงษ์สุวรรณ แต่งตั้ง ภรรยา พ.อ.หญิง อรัณยานี วงษ์สุวรรณ ,พล.ท.ศุภกร สงวนชาติศรไกร แต่งตั้ง บุตรสาว น.ส.ณัฐกานต์ สงวนชาติศรไกร

‘สมชาย-สมเจตน์’แต่งตั้ง’น้องชาย’

นาย สมชาย แสวงการ แต่งตั้ง น้องชาย นายเอกชัย แสวงการ ,พล.อ.สมเจตน์ บุญถนอม แต่งตั้ง น้องชาย นายสมเกียรติ บุญถนอม ,พล.ท.สุชาติ หนองบัว แต่งตั้ง น้องชาย นายรังสรรค์ หนองบัว,พล.อ.โสภณ ศีลพิพัฒน์ แต่งตั้ง บุตรสาว น.ส.ปารณีย์ ศีลพิพัฒน์ ,พล.อ.องอาจ พงษ์ศักดิ์ แต่งตั้งเครือญาติ นายภมร พงษ์ศักดิ์ ,พล.ท.อำพล ชูประทุม แต่งตั้ง บุตรชาย นายกฤษณ์ ชูประทุม พล.อ.อู๊ด เบื้องบน อดีตปลัดกระทรวงกลาโหม แต่งตั้ง บุตรชาย พ.ต.ศิรพัฒน์ เบื้องบน ,คุณหญิง ทรงสุดา ยอดมณี แต่งตั้งเครือญาติ นางนิภาภรณ์ ยอดมณี

อดีตเลขาฯกฤษฎีกาตั้งเครือญาติ

ส่วน สนช.ที่แต่งตั้ง ผู้ช่วยดำเนินงาน รับเงินเดือน15,000 บาท อาทิคุณพรทิพย์ จาละ อดีตเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา แต่งตั้งเครือญาติ น.ส.สายทิพย์ จาละ,พล.อ.สิงห์ศึก สิงห์ไพร แต่งตั้ง บุตรชาย ร้อยโท บดินทร์ สิงห์ไพร , พล.อ.อุทิศ สุนทร แต่งตั้งน้องชาย นาวาอากาศโท พลพิบูล สุนทร , พล.ต.ท.บุญเรือง ผลพานิชย์ แต่งตั้งพี่ชาย ร้อยตรี ธนพล ผลพานิชย์ ,รศ.ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล แต่งตั้งบุตรชาย นายชญานนท์ ลิ่มสกุล ,นายบัญญัติ จันทน์เสนะ แต่งตั้ง เครือญาติ นายวิทยา จันทน์เสนะ ,ผศ.พิเศษ ธำรง ทัศนาญชลี แต่งตั้งน้องสาว นางรองสุดา ทัศนาญชลี

‘พรเพชร’ป้องสนช.ตั้งลูกเมีย

ด้าน นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสนช. ให้ความเห็นถึงเรื่องดังกล่าวว่า ตามระเบียบข้อบังคับสนช. ไม่ได้ห้าม เรื่องการแต่งตั้ง ลูก เมีย หรือเครือญาติมาดำรงตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญ ผู้ปฏิบัติงานประจำตัว สนช. ซึ่งหลักการคุณสมบัติในตำแหน่งเหล่านี้ กำหนดเพียงว่ามีคุณวุฒิเหมาะสม และไม่เคยต้องคดีมาก่อน ไม่มีข้อห้าม เรื่องเครือญาติซึ่ง สนช.อาจต้องการคนที่มีความไว้วางใจมาช่วยงาน จึงดึงคนใกล้ชิด ซึ่ง สนช.ปฏิบัติตามระเบียบเดิมของสภาฯที่มีมาก่อนหน้านี้อยู่แล้ว ทุกอย่าง ไม่ได้ไป แก้ไขอะไรเลย

พีระศักดิ์ส่อถกจริยธรรมตั้งญาติ

ขณะ ที่นายพีระศักดิ์ พอจิต รองประธาน สนช.คนที่2 ในฐานะประธานคณะกรรมการจริยธรรมของ สนช.กล่าวเรื่องเดียวกันว่าในทางกฎหมายสามารถทำได้แต่ในด้านจริยธรรม หรือความเหมาะสม ไม่ขอก้าวล่วง หรือวิจารณ์ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจ สนช.จะพิจารณา บางอาจใช้คนที่ไว้ใจเพื่อที่จะทำงานเข้ารู้ใจก็ได้ เบื้องต้นหากมีการแต่งตั้งบุคคลดำรงตำแหน่งไว้ในนามเพื่อรับเงินเดือน แต่ไม่ยอมเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ก็ถือว่าผิด ถ้าเห็นข้อพิรุธ ต้องการให้ตรวจสอบก็ร้องเรียนมาที่คณะกรรมการจริยธรรม สนช.ที่มีตนเป็นผู้รับผิดชอบอยู่ได้ ในนามที่รับผิดชอบเรื่องจริยธรรมของสนช.อาจจะศึกษากรณีนี้อย่างละเอียดเพื่อ นำไปพิจารณาถึงความเหมาะสมต่อไป เพราะเป็นประเด็นที่สังคมให้ความสนใจ

หวย99 | Distributed By ที่ดินเชียงราย | Designed By หวย99

รูปภาพธีมโดย Bim. ขับเคลื่อนโดย Blogger.