ข่าว ทั่วไป

หลวงพ่อทูล ขิปฺปปญฺโญ

แก้ปัญหา แก้กันที่ใจ

"แก้ปัญหา แก้กันที่ใจ" 

"คำว่ากรรม ก็คือการกระทำทางกายและวาจา 
มโนกรรมเป็นใหญ่เป็นประธาน ในความอยากทั้งปวง 

การกระทำทางกาย ทางวาจา 
จะออกมาจากความอยากของใจนี้ ทั้งหมด 

การทำผิดทำถูก พูดผิดพูดถูก จะเป็นผลสะท้อนเข้าหาใจ 
ฉะนั้น การแก้ไขปัญหาของความอยาก ต้องแก้กันที่ใจ" 

หลวงพ่อทูล ขิปฺปปญฺโญ


หลวงพ่อทูล ขิปฺปปญฺโญ วัดป่าบ้านค้อ ต. เขือน้ำ อ. บ้านผือ จ. อุดรธานี เกิด ณ บ้านหนองค้อ ตำบลดอนหว่าน อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม เกิดเมื่อวันจันทร์ วันที่ ๒๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๗๘ ในปี พ.ศ. ๒๔๘๕ หลวงพ่อทูล ขิปฺปปญฺโญ เป็นบุตรของนายอุทธา – นางจันทร์ นนฤาชา เป็นบุตรคนที่ ๕ มีพี่น้องร่วมบิดามารดา ๑๐ คน


หลวงพ่อทูล ขิปฺปปญฺโญ
วัดป่าบ้านค้อ ต.เขือน้ำ อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี

สถิต ณ วัดป่าบ้านค้อ ต.เขือน้ำ อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี

นามเดิม
ทูล นนฤาชา
ฉายา
ขิปฺปปญฺโญ
เกิด
เมื่อวันจันทร์ วันที่ ๒๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๗๘ ในปี พ.ศ. ๒๔๘๕
อุปสมบท
ที่วัดโพธิสมภรณ์ จังหวัดอุดรธานี

หลวงพ่อทูล ขิปฺปปญฺโญ วัดป่าบ้านค้อ ต.เขือน้ำ อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี เกิด ณ บ้านหนองค้อ ตำบลดอนหว่าน อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม เกิดเมื่อวันจันทร์ วันที่ ๒๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๗๘ ในปี พ.ศ. ๒๔๘๕ หลวงพ่อทูล ขิปฺปปญฺโญ เป็นบุตรของนายอุทธา – นางจันทร์ นนฤาชา เป็นบุตรคนที่ ๕ มีพี่น้องร่วมบิดามารดา ๑๐ คน

อัตโนประวัติ
หลวงพ่อทูล ขิปฺปปญฺโญ
วัดป่าบ้านค้อ ต.เขือน้ำ อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี
โทร (๐๘๒) ๒๔๕–๔๘๘

คำปรารภ
เนื่องด้วยมีศิษย์หลายท่านได้ขอร้องให้ข้าพเจ้าเขียนประวัติส่วนตัวเอาไว้ เพื่อจะให้ลูกศิษย์ทั้งหลาย ได้รู้ความเป็นมาของชีวิตว่ามีความเป็นมาอย่างไรและใช้อุบายการภาวนาปฏิบัติอย่างไร โดยให้เหตุผลว่า ถ้าหลวงพ่อไม่เขียนประวัติเก็บไว้ในช่วงนี้ ความไม่แน่นอนในอนาคตย่อมเกิดขึ้นได้ เพราะขณะนี้มีลูกศิษย์หลายระดับด้วยกัน ทั้งแก่และหนุ่ม สมมุติว่าศิษย์ผู้สูงอายุเกิดมีอันเป็นไปในชีวิตโดยคาดไม่ถึง ก็จะหมดโอกาสที่จะได้รู้จักประวัติของหลวงพ่อทันที หรือศิษย์ผู้ที่มีอายุยังน้อยอยู่ก็ตาม ถ้าหากมีอันเป็นไป ก็จะหมดโอกาสได้อ่านประวัติของหลวงพ่อเช่นกัน หรือหากหลวงพ่อได้จากไปเสียก่อนทุกคนก็จะหมดโอกาสด้วยกันทั้งนั้น ลูกหลานที่เกิดมาภายหลังก็จะไม่รู้เช่นกัน เมื่อได้ฟังเหตุผลจากคณะศิษย์ ขอร้องมาเช่นนี้ประกอบกับคิดว่าอาจจะเป็นประโยชน์บ้างไม่มากก็น้อยจึงได้ตัดสินใจเขียนขึ้น การเขียนประวัติของข้าพเจ้าในครั้งนี้ จะเขียนทั้งหมดคงไม่ได้ เพราะจะทำให้หนังสือเล่มใหญ่เกินไป ฉะนั้นจะเขียนพอเป็นสังเขปพอให้รู้เรื่องราวเท่านั้น การเขียนครั้งนี้ก็จะเขียนในเรื่องจริงทั้งหมด ซึ่งเป็นเรื่องส่วนตัวเป็นส่วนใหญ่ และก็มีเรื่องของครูอาจารย์แฝงอยู่ในที่นี้ด้วย ประวัติของข้าพเจ้านั้นพิสดารพอสมควร บางคนอาจจะคิดว่าเหลือเชื่อเป็นไปไม่ได้ อาจมีความประมาท ขาดความเชื่อถือ ในตัวข้าพเจ้าก็เป็นได้ แต่ไม่เป็นไรปล่อยให้เป็นเสรีภาพของนักวิจารณ์ก็แล้วกัน เรื่องอย่างนี้มีอยู่ประจำโลกทุกยุคทุกสมัยที่ผ่านมา และจะมีต่อไปในอนาคตไม่มีที่สิ้นสุด
ขอทุกท่าน เมื่อได้อ่านประวัติของข้าพเจ้าแล้ว อุบายใดพอจะนำมาใช้เป็นประโยชน์ได้ ก็ให้ท่านได้ใช้วิจารณญาณด้วยตนเอง อุบายใดที่ไม่ถูกกับจริตนิสัยของท่านก็ให้ทิ้งไปเสีย

สุดท้ายนี้ ขอให้ท่านผู้อ่านทั้งหลาย จงมีความเจริญในสติปัญญา พิจารณาในสัจธรรมใด ขอให้รู้แจ้งเห็นจริงในสัจธรรมนั้นด้วยเทอญ
(หลวงพ่อทูล ขิปฺปปญฺโญ)
ที่มา หนังสือ อัตโนประวัติ หลวงพ่อทูล ขิปฺปปญฺโญ


หวย99 | Distributed By ที่ดินเชียงราย | Designed By หวย99

รูปภาพธีมโดย Bim. ขับเคลื่อนโดย Blogger.