ข่าว ทั่วไป

กรรมทำให้คนแตกต่างกัน

หลักกรรม และ การเวียนว่ายตายเกิด (อ.วศิน อินทสระ)
ภาคที่ ๑ หลักกรรม หรือ กฏแห่งกรรม ๑๑ หัวข้อ
ข้อ ๑๑ กรรมทำให้คนแตกต่างกัน
ให้เสียงโดย : อริยากรณ์ สิทธิธรรมพิชัย


หลักกรรม และ การเวียนว่ายตายเกิด (อ.วศิน อินทสระ)
ภาคที่ ๑ หลักกรรม หรือ กฏแห่งกรรม ๑๑ หัวข้อ
ข้อ ๒ กรรม ๑๒ ประเภท
ให้เสียงโดย : อริยากรณ์ สิทธิธรรมพิชัย

หวย99 | Distributed By ที่ดินเชียงราย | Designed By หวย99

รูปภาพธีมโดย Bim. ขับเคลื่อนโดย Blogger.