ข่าว ทั่วไป

ฤกษ์แต่งงานปี 2558

ฤกษ์แต่งงานปี 2558 ฤกษ์งามยามดีสำหรับชีวิตคู่

ฤกษ์แต่งงานปี 2558 สำหรับหนุ่มสาวที่รักสุกงอมและมีแพลนจะแต่งงานในปี 2558 เพื่อเป็นฤกษ์แต่งงานในการเริ่มต้นชีวิตคู่ให้ราบรื่นและมั่นคง
ฤกษ์แต่งงานปี 2558 (ตรงกับปีมะแม) จากเว็บไซต์ thaiorc.com มาฝากกันค่ะ เพราะงานแต่งงานอาจจะดำเนินต่อไปไม่ได้หากขาด ฤกษ์แต่งงานปี 2558 ที่ดี เพราะอย่าลืมว่า ฤกษ์งามยามดี หมายถึง การเริ่มต้นที่ดี อีกทั้งคนไทยแต่โบราณยังเชื่อว่าการเริ่มต้นเรื่องใด ๆ ในชีวิต หากเริ่มตามฤกษ์ที่คำนวณว่าดีแล้วก็จะพบกับความสำเร็จ ความเจริญ โดยเฉพาะเรื่องของการแต่งงานจะขาดการดูฤกษ์ยามมงคลในการเริ่มต้นพิธีไม่ได้ ดังนั้น การดูฤกษ์แต่งงานจึงถือว่าสำคัญมาก
สำหรับ ดิถีเรียงหมอน หรือดิถีแมลงปอ เป็นฤกษ์วันสำคัญ ซึ่งจะทำให้บ่าวสาวคู่สมรสมีความสุขสวัสดี เป็นการมงคลในเดือนแต่งงาน ซึ่งโดยมากนิยมแต่งกันในเดือนยี่ (2) เดือนสี่ (4) เดือนหก (6) เดือนแปด (8) เดือนเก้า (9) เดือนสิบ (10) และเดือนสิบสอง (12) เดือนนอกจากที่กล่าวนี้ไม่นิยม หากจะมีบ้างก็แต่บางราย และสำหรับ ฤกษ์แต่งงานปี 2558 มีดังต่อไปนี้

ฤกษ์แต่งงานปี 2558 เดือนมกราคม
วันศุกร์ที่ 2 ขึ้น 13 ค่ำ เดือน 2 ปีมะเมีย ดิถีเรียงหมอน (+)
วันที่พฤหัสบดีที่ 8 แรม 4 ค่ำ เดือน 2 ปีมะเมีย ดิถีเรียงหมอน (+)
วันจันทร์ที่ 12 แรม 8 ค่ำ เดือน 2 ปีมะเมีย ดิถีเรียงหมอน (+)
วันพุธที่ 14 แรม 10 ค่ำ เดือน 2 ปีมะเมีย ดิถีเรียงหมอน (+)
วันอาทิตย์ที่ 18 แรม 14 ค่ำ เดือน 2 ปีมะเมีย ดิถีเรียงหมอน (+)
วันจันทร์ที่ 26 ขึ้น 7 ค่ำ เดือน 3 ปีมะเมีย ดิถีเรียงหมอน (+)
วันพฤหัสบดีที่ 29 ขึ้น 10 ค่ำ เดือน 3 ปีมะเมีย ดิถีเรียงหมอน (+)

ฤกษ์แต่งงานปี 2558 เดือนกุมภาพันธ์
วันอาทิตย์ที่ 1 ขึ้น 13 ค่ำ เดือน 3 ปีมะเมีย ดิถีเรียงหมอน (+)
วันเสาร์ที่ 7 แรม 4 ค่ำ เดือน 3 ปีมะเมีย ดิถีเรียงหมอน (+)
วันพุธที่ 11 แรม 8 ค่ำ เดือน 3 ปีมะเมีย ดิถีเรียงหมอน (+)
วันศุกร์ที่ 13 แรม 10 ค่ำ เดือน 3 ปีมะเมีย ดิถีเรียงหมอน (+)
วันอังคารที่ 17 แรม 14 ค่ำ เดือน 3 ปีมะเมีย ดิถีเรียงหมอน (+)
วันอังคารที่ 24 ขึ้น 7 ค่ำ เดือน 4 ปีมะเมีย ดิถีเรียงหมอน (+)
วันศุกร์ที่ 27 ขึ้น 10 ค่ำ เดือน 4 ปีมะเมีย ดิถีเรียงหมอน (+)

ฤกษ์แต่งงานปี 2558 เดือนมีนาคม
วันจันทร์ที่ 2 ขึ้น 13 ค่ำ เดือน 4 ปีมะเมีย ดิถีเรียงหมอน (+)
วันอาทิตย์ที่ 8 แรม 4 ค่ำ เดือน 4 ปีมะเมีย ดิถีเรียงหมอน (+)
วันพฤหัสบดีที่ 12 แรม 8 ค่ำ เดือน 4 ปีมะเมีย ดิถีเรียงหมอน (+)
วันเสาร์ที่ 14 แรม 10 ค่ำ เดือน 4 ปีมะเมีย ดิถีเรียงหมอน (+)
วันพุธที่ 18 แรม 14 ค่ำ เดือน 4 ปีมะเมีย ดิถีเรียงหมอน (+)
วันพฤหัสบดีที่ 26 ขึ้น 7 ค่ำ เดือน 5 ปีมะแม ดิถีเรียงหมอน (+)
วันอาทิตย์ที่ 29 ขึ้น 10 ค่ำ เดือน 5 ปีมะแม ดิถีเรียงหมอน (+)

ฤกษ์แต่งงานปี 2558 เดือนเมษายน
วันพุธที่ 1 ขึ้น 13 ค่ำ เดือน 5 ปีมะแม ดิถีเรียงหมอน (+)
วันอังคารที่ 7 แรม 4 ค่ำ เดือน 5 ปีมะแม ดิถีเรียงหมอน (+)
วันเสาร์ที่ 11 แรม 8 ค่ำ เดือน 5 ปีมะแม ดิถีเรียงหมอน (+)
วันจันทร์ที่ 13 แรม 10 ค่ำ เดือน 5 ปีมะแม ดิถีเรียงหมอน (+)
วันศุกร์ที่ 17 แรม 14 ค่ำ เดือน 5 ปีมะแม ดิถีเรียงหมอน (+)
วันศุกร์ที่ 24 ขึ้น 7 ค่ำ เดือน 6 ปีมะแม ดิถีเรียงหมอน (+)
วันจันทร์ที่ 27 ขึ้น 10 ค่ำ เดือน 6 ปีมะแม ดิถีเรียงหมอน (+)
วันพฤหัสบดีที่ 30 ขึ้น 13 ค่ำ เดือน 6 ปีมะแม ดิถีเรียงหมอน (+)

ฤกษ์แต่งงานปี 2558 เดือนพฤษภาคม
วันพุธที่ 6 แรม 4 ค่ำ เดือน 6 ปีมะแม ดิถีเรียงหมอน (+)
วันอาทิตย์ที่ 10 แรม 8 ค่ำ เดือน 6 ปีมะแม ดิถีเรียงหมอน (+)
วันอังคารที่ 12 แรม 10 ค่ำ เดือน 6 ปีมะแม ดิถีเรียงหมอน (+)
วันเสาร์ที่ 16 แรม 14 ค่ำ เดือน 6 ปีมะแม ดิถีเรียงหมอน (+)
วันอาทิตย์ที่ 24 ขึ้น 7 ค่ำ เดือน 7 ปีมะแม ดิถีเรียงหมอน (+)
วันพุธที่ 27 ขึ้น 10 ค่ำ เดือน 7 ปีมะแม ดิถีเรียงหมอน (+)
วันเสาร์ที่ 30 ขึ้น 13 ค่ำ เดือน 7 ปีมะแม ดิถีเรียงหมอน (+)

ฤกษ์แต่งงานปี 2558 เดือนมิถุนายน
วันศุกร์ที่ 5 แรม 4 ค่ำ เดือน 7 ปีมะแม ดิถีเรียงหมอน (+)
วันอังคารที่ 9 แรม 8 ค่ำ เดือน 7 ปีมะแม ดิถีเรียงหมอน (+)
วันพฤหัสบดีที่ 11 แรม 10 ค่ำ เดือน 7 ปีมะแม ดิถีเรียงหมอน (+)
วันจันทร์ที่ 15 แรม 14 ค่ำ เดือน 7 ปีมะแม ดิถีเรียงหมอน (+)
วันจันทร์ที่ 22 ขึ้น 7 ค่ำ เดือน 8 ปีมะแม ดิถีเรียงหมอน (+)
วันพฤหัสบดีที่ 25 ขึ้น 10 ค่ำ เดือน 8 ปีมะแม ดิถีเรียงหมอน (+)
วันอาทิตย์ที่ 28 ขึ้น 13 ค่ำ เดือน 8 ปีมะแม ดิถีเรียงหมอน (+)
 
ฤกษ์แต่งงานปี 2558 เดือนกรกฎาคม
วันเสาร์ที่ 4 แรม 4 ค่ำ เดือน 8 ปีมะแม ดิถีเรียงหมอน (+)
วันพุธที่ 8 แรม 8 ค่ำ เดือน 8 ปีมะแม ดิถีเรียงหมอน (+)
วันศุกร์ที่ 10 แรม 10 ค่ำ เดือน 8 ปีมะแม ดิถีเรียงหมอน (+)
วันอังคารที่ 14 แรม 14 ค่ำ เดือน 8 ปีมะแม ดิถีเรียงหมอน (+)
วันพุธที่ 22 ขึ้น 7 ค่ำ เดือน 88 ปีมะแม ดิถีเรียงหมอน (+)
วันเสาร์ที่ 25 ขึ้น 10 ค่ำ เดือน 88 ปีมะแม ดิถีเรียงหมอน (+)
วันอังคารที่ 28 ขึ้น 13 ค่ำ เดือน 88 ปีมะแม ดิถีเรียงหมอน (+)

ฤกษ์แต่งงานปี 2558 เดือนสิงหาคม
วันจันทร์ที่ 3 แรม 4 ค่ำ เดือน 88 ปีมะแม ดิถีเรียงหมอน (+)
วันศุกร์ที่ 7 แรม 8 ค่ำ เดือน 88 ปีมะแม ดิถีเรียงหมอน (+)
วันอาทิตย์ที่ 9 แรม 10 ค่ำ เดือน 88 ปีมะแม ดิถีเรียงหมอน (+)
วันพฤหัสบดีที่ 13 แรม 14 ค่ำ เดือน 88 ปีมะแม ดิถีเรียงหมอน (+)
วันศุกร์ที่ 21 ขึ้น 7 ค่ำ เดือน 9 ปีมะแม ดิถีเรียงหมอน (+)
วันจันทร์ที่ 24 ขึ้น 10 ค่ำ เดือน 9 ปีมะแม ดิถีเรียงหมอน (+)
วันพฤหัสบดีที่ 27 ขึ้น 13 ค่ำ เดือน 9 ปีมะแม ดิถีเรียงหมอน (+)

ฤกษ์แต่งงานปี 2558 เดือนกันยายน
วันพุธที่ 2 แรม 4 ค่ำ เดือน 9 ปีมะแม ดิถีเรียงหมอน (+)
วันอาทิตย์ที่ 6 แรม 8 ค่ำ เดือน 9 ปีมะแม ดิถีเรียงหมอน (+)
วันอังคารที่ 8 แรม 10 ค่ำ เดือน 9 ปีมะแม ดิถีเรียงหมอน (+)
วันเสาร์ที่ 12 แรม 14 ค่ำ เดือน 9 ปีมะแม ดิถีเรียงหมอน (+)
วันเสาร์ที่ 19 ขึ้น 7 ค่ำ เดือน 10 ปีมะแม ดิถีเรียงหมอน (+)
วันอังคารที่ 22 ขึ้น 10 ค่ำ เดือน 10 ปีมะแม ดิถีเรียงหมอน (+)
วันศุกร์ที่ 25 ขึ้น 13 ค่ำ เดือน 10 ปีมะแม ดิถีเรียงหมอน (+)

ฤกษ์แต่งงานปี 2558 เดือนตุลาคม
วันพฤหัสบดีที่ 1 แรม 4 ค่ำ เดือน 10 ปีมะแม ดิถีเรียงหมอน (+)
วันจันทร์ที่ 5 แรม 8 ค่ำ เดือน 10 ปีมะแม ดิถีเรียงหมอน (+)
วันพุธที่ 7 แรม 10 ค่ำ เดือน 10 ปีมะแม ดิถีเรียงหมอน (+)
วันาอาทิตย์ที่ 11 แรม 14 ค่ำ เดือน 10 ปีมะแม ดิถีเรียงหมอน (+)
วันจันทร์ที่ 19 ขึ้น 7 ค่ำ เดือน 11 ปีมะแม ดิถีเรียงหมอน (+)
วันพฤหัสบดีที่ 22 ขึ้น 10 ค่ำ เดือน 11 ปีมะแม ดิถีเรียงหมอน (+)
วันอาทิตย์ที่ 25 ขึ้น 13 ค่ำ เดือน 11 ปีมะแม ดิถีเรียงหมอน (+)
วันเสาร์ที่ 31 แรม 4 ค่ำ เดือน 11 ปีมะแม ดิถีเรียงหมอน (+)

ฤกษ์แต่งงานปี 2558 เดือนพฤศจิกายน
วันพุุธที่ 4 แรม 8 ค่ำ เดือน 11 ปีมะแม ดิถีเรียงหมอน (+)
วันศุกร์ที่ 6 แรม 10 ค่ำ เดือน 11 ปีมะแม ดิถีเรียงหมอน (+)
วันอังคารที่ 10 แรม 14 ค่ำ เดือน 11 ปีมะแม ดิถีเรียงหมอน (+)
วันอังคารที่ 17 ขึ้น 7 ค่ำ เดือน 12 ปีมะแม ดิถีเรียงหมอน (+)
วันศุกร์ที่ 20 ขึ้น 10 ค่ำ เดือน 12 ปีมะแม ดิถีเรียงหมอน (+)
วันจันทร์ที่ 23 ขึ้น 13 ค่ำ เดือน 12 ปีมะแม ดิถีเรียงหมอน (+)
วันอาทิตย์ที่ 29 แรม 4 ค่ำ เดือน 12 ปีมะแม ดิถีเรียงหมอน (+)

ฤกษ์แต่งงานปี 2558 เดือนธันวาคม
วันพฤหัสบดีที่ 3 แรม 8 ค่ำ เดือน 12 ปีมะแม ดิถีเรียงหมอน (+)
วันเสาร์ที่ 5 แรม 10 ค่ำ เดือน 12 ปีมะแม ดิถีเรียงหมอน (+)
วันพุธที่ 9 แรม 14 ค่ำ เดือน 12 ปีมะแม ดิถีเรียงหมอน (+)
วันพฤหัสบดีที่ 17 ขึ้น 7 ค่ำ เดือน 1 ปีมะแม ดิถีเรียงหมอน (+)
วันอาทิตย์ที่ 20 ขึ้น 10 ค่ำ เดือน 1 ปีมะแม ดิถีเรียงหมอน (+)
วันพุธที่ 23 ขึ้น 13 ค่ำ เดือน 1 ปีมะแม ดิถีเรียงหมอน (+)
วันอังคารที่ 29 แรม 4 ค่ำ เดือน 1 ปีมะแม ดิถีเรียงหมอน (+)

หมายเหตุ : แก้ไขข้อมูลล่าสุดวันที่ 19 มิ.ย. 57

หวย99 | Distributed By ที่ดินเชียงราย | Designed By หวย99

รูปภาพธีมโดย Bim. ขับเคลื่อนโดย Blogger.